Клиенти на счетоводна къща

Профил на клиентите

Фирма Генис Консулт има над 50 клиенти от различни бизнес сфери. Компанията обслужва основно малки и средни предприятия,но в момента работи по счетоводството и на типично корпоративен клиент. Сред клиентите наспециализираното счетоводно предприятиеса юридически лица с нестопанска цел, търговци на дребно и едро, фирми в сферата на услугите - консултантски компании, софтуерни къщи, строителство и съпровождащи дейности, производители и други.


Другите за Генис Консулт

Oгнян Лулчев
Браво ООД
(производство на малотрайни и варено-пушениколбаси)

"Способни да отговорят адекватнои навременно на всекидневните предизвикателства и динамично развитие на съвременните икономически условия". Така управителят на една от най- големитеи утвърдили се марки в производството на малотрайни и варено-пушени колбаси на българския пазар "Браво"ООД - Oгнян Лулчев коментира съвместната си четиригодишнаработа с Генис Консулт.Славка Миланова
"Славка Миланова Груп"

(търговия със захарни изделия на едро)

Собственичката на компанията Славка Миланова определя съвместната работа с Генис Консулт като много добра и ползотворна за развитиетона фирмената дейност. Думата, която според нея характеризира най-добре работата им е"професионализъм".Мария Иванова

"ДотКом Маркетинг"

(изработка и поддръжка на web базиран софтуер)

"Надеждност-това е едно от забележителните им професионални качества; винаги може да се разчита на тях", казва управителката на фирма за изработка и поддръжка на web базиран софтуер "Дот Ком Маркетинг" Мария Иванова. Тя започва своите бизнес отношения с Генис Консулт по препоръка на други доволни от контактите си със счетоводната къща клиенти.Даниела Паташева
Антарес България


"Антарес България" е клиент на Генис Консулт от 2003 година. За този период от време управителят на фирмата, г-жа Паташева си изгражда твърдо мнение за счетоводното предприятие: "Най-точно ги описват думите прецизност и коректност. За нас понякога е изключително важно да бъденаправена бърза счетоводна справка- в това отношение Генис Консулт сабезупречнии знам, че винаги мога да разчитам на тях."

 


Веселин Цачев,управител
ВЕМА ВМ” EООД

търговия на едро

Бяхме впечатлени от професионализма, познаването на нормативната уредба, от младия, мотивиран и амбициозен колектив на фирмата. Преди 8 години избрахме да работим с „Генис Консулт.В процеса на съвместната ни работа се потвърдиха очакванията ни за отлично партньорство.Вусловията на динамична бизнес среда получаваме професионални инавременни отговори относно измененията в законовата и нормативна уредба. Това ни дава спокойствието за правилно взети решения при разнообразни проблеми, възникващи в ежедневната работа.”


Йордан Русев,управител
КОНЕК ООД
материали за мебелното производство

В процеса на съвместна работа се потвърдиха очакванията ни за отлично партньорство.За три години Генис Консулт ни убедиха в своето професионално отношение иотговорност към поетите задължения – винаги информирани, с бързи реакции и мотивирани за работа. В условията на динамична бизнес среда получаваме професионални и навременни отговори относно измененията в законовата и нормативна уредба.


Николина Гинчева,Управител
СКЕЙЛТУЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД
разработка на софтуер

Перфектни работни взаимоотношения.
Отскоро работим с Генис Консулт, но въпреки това оценката на съвместната ни работа е отлична, заради професионалния начин на работа на фирмата и установените по между ни перфектни работни взаимоотношения.