За контакти със счетоводна кантора Генис Консулт

  • Адрес: София 1164, ул. Милин камък 67 
  • Телефони: 029634137; 029630257
  • Факс: 029634137; 029630257
  • E-mail: office@genisconsult.com