Годишни финансови отчети /ГФО/- публикуване в Агенция по вписванията

Публикуване на ГФО в Агенция по вписванията

Съгласно закона за счетоводството всяка фирма е длъжна в определените срокове да публикува своите годишни отчети в Агенция по вписванията. Генис Консулт извършва услугата публикуване на годишни отчети в Агенция по вписванията.