Цени за счетоводни услуги

Лице за контакт*
Телефон за връзка*
E-mail*
Длъжност
Име на фирмата*
Адрес по регистрация
Чуждестранно участие в капитала Да Не

Дейност на фирмата*

Дейност в страната и/или чужбина
( внос / износ / внос-износ )
Да Не
Регистрация по ЗДДС
Да Не

Регистрация по Закона за акцизите

Да Не
Брой обекти
Брой касови апарати
Брой персонал
Брой банкови сметки
Приблизителен брой документи за последният месец

Имате ли лизингови договори

Да ` Не

Имате ли банкови кредити

Да Не
Подлежи ли фирмата Ви на задължителен независим финансов одит? Да Не Предстои
Разполагате ли
със специализиран софтуер?
Да Не Предстои

Интрастат оператор ли сте

Да Не
Разполагате ли с човек на място? Да Не Предстои

Да ви посещава ли наш куриер

Да Не

Отчита ли се гориво с пътни листове

Да Не
Къде предпочитате да се извършва услугата? (във вашият офис / извън него /комбинирано )
Искам да попитам