ТРЗ онлайн консултации

ТРЗ онлайн консултациите са възможност на всички регистрирани потребители на сайта за компетентен отговор на различни въпроси от трудовото и осигурително законодателство. На всички случай, които е необходимо по-задълбочен анализ предлагаме консултация в офиса на фирмата ни. При желание от клиента предоставяме писмен отговор на зададените въпроси. При нужда предоставяме мнение на юрист с дъгогодишна практика в областта на трудовото право.

Освен компетентен отговор ние ще Ви предложим консултация за изготвяне или подготовка от нашият екип на всички вътрешно фирмени документи за правилното регламентиране на взаимотношенията Ви с вашите служители в това число:
-    длъжностна характеристика съобразена с изискванията на клиента
-    всички правилници регламентиращи правата и задълженията на служителите Ви
-    Заверка на осигурителни книжки в НОИ
-    Изготвяне  на Заявление за отпускане на пенсия - УП 1
-    Изготвяне на документи за осигурителен доход – УП-2
-    Изготвяне на образци за осигурителен стаж – УП-3
-    Регистрация по Закона за защита на личните данни
-    Изготвяне на правилник за работа на администратор по Закона за защита на личните данни
-    Регистрация на ревизионна книга в инспекция по труда /чл. 408 от КТ/

Нашият екип може да Ви предложи представителство пред всички органи проверяващи законосъобразността на взаимотношенията между работодателя и служителите.

За да се свържете с нашите ТРЗ специалисти може да използвате "Skype" бутона в дясната секция на сайта.