Правни услуги

Изготвяне на документи    

Изготвяне на документи ЕТ (без регистрация)                   60 лв.
Изготвяне на документи ООД/ЕООД (без регистрация)     120 лв.
Изготвяне на документи АД/ЕАД (без регистрация)          350 лв.
Изготвяне на документи ЮЛНЦ (без регистрация)            175 лв.

Регистрация в АВ /включва изготвяне на необходимите документи/    

Регистрация на ЕТ (всички необходими документи)         100 лв.
Регистрация на ООД/ЕООД
(всички необходими документи)                                     180 лв.
Регистрация на ООД/ЕООД с учредител
юридическо лице                                                           200 лв.
Регистрация на ООД/ЕООД с учредител
чуждестранно физическо лице                                       200 лв.
Регистрация на ООД/ЕООД с учредител
чуждестранно юридическо лице                                     200 лв.
Регистрация на АД/ЕАД
(всички необходими документи)                                     800 лв.
Регистрация на ЮЛНЦ
(всички необходими документи)                                     350 лв.

Промени в регистрация   

Вписване на промени в обстоятелства и обявяване
на актове                                                                      150 лв.


Цените са ориентировъчни и не включват държавни такси и ДДС.