Archive for the ‘Одит’ Category

Одит

понеделник, октомври 17th, 2011

Одит представлява проверка с оценка на лице, организация, система, процес, предприятие, проект или продукт. Терминът най-често се отнася до финансовия одит, но подобни концепции има също в държавното управление, проектовия мениджмънт, управлението на качеството, енергийната ефективност и други.

Процеса на одитиране е като най-важна стъпка при разработването на бизнес стратегии за дадена компания. Това е процес на оценка на резултатите от трудовия процес, като в същото време се определя и оценява рискът, а насоките и препоръките спомагат за подобряване ефективността и дохода на компанията. По този начин вашият бизнес ще получи (още…)

Tags: , , ,