клиенти

Клиенти на счетоводна кантора генис консулт

Счетоводна кантора Генис Консулт има над 60 клиенти от различни бизнес сфери. Компанията обслужва основно малки и средни предприятия, но в момента работи по счетоводството и на типично корпоративен клиент. Сред клиентите на специализираното счетоводно предприятие са юридически лица с нестопанска цел, търговци на дребно и едро, фирми в сферата на услугите – консултантски компании, софтуерни къщи, строителство и съпровождащи дейности, производители и други.

"Способни да отговорят адекватнои навременно на всекидневните предизвикателства и динамично развитие на съвременните икономически условия". Така управителят на една от най- големитеи утвърдили се марки в производството на малотрайни и варено-пушени колбаси на българския пазар "Браво"ООД - Oгнян Лулчев коментира съвместната си четиригодишнаработа с Генис Консулт.
Oгнян Лулчев
Браво ООД
Собственичката на компанията Славка Миланова определя съвместната работа с Генис Консулт като много добра и ползотворна за развитиетона фирмената дейност. Думата, която според нея характеризира най-добре работата им е"професионализъм".
Славка Миланова
"Славка Миланова Груп"
"Надеждност-това е едно от забележителните им професионални качества; винаги може да се разчита на тях", казва управителката на фирма за изработка и поддръжка на web базиран софтуер "Дот Ком Маркетинг" Мария Иванова. Тя започва своите бизнес отношения с Генис Консулт по препоръка на други доволни от контактите си със счетоводната къща клиенти.
Мария Иванова
"ДотКом Маркетинг"
"Антарес България" е клиент на счетоводна кантора Генис Консулт от 2003 година. За този период от време управителят на фирмата, г-жа Паташева си изгражда твърдо мнение за счетоводното предприятие: "Най-точно ги описват думите прецизност и коректност. За нас понякога е изключително важно да бъденаправена бърза счетоводна справка- в това отношение Генис Консулт сабезупречнии знам, че винаги мога да разчитам на тях."
Даниела Паташева
Антарес България
Бяхме впечатлени от професионализма, познаването на нормативната уредба, от младия, мотивиран и амбициозен колектив на фирмата. Преди 8 години избрахме да работим с „Генис Консулт.В процеса на съвместната ни работа се потвърдиха очакванията ни за отлично партньорство.Вусловията на динамична бизнес среда получаваме професионални инавременни отговори относно измененията в законовата и нормативна уредба. Това ни дава спокойствието за правилно взети решения при разнообразни проблеми, възникващи в ежедневната работа.”
Веселин Цачев
ВЕМА ВМ” EООД
В процеса на съвместна работа се потвърдиха очакванията ни за отлично партньорство.За три години Генис Консулт ни убедиха в своето професионално отношение иотговорност към поетите задължения – винаги информирани, с бързи реакции и мотивирани за работа. В условията на динамична бизнес среда получаваме професионални и навременни отговори относно измененията в законовата и нормативна уредба.
Йордан Русев
КОНЕК ООД
Перфектни работни взаимоотношения. Отскоро работим със счетоводна кантора Генис Консулт, но въпреки това оценката на съвместната ни работа е отлична, заради професионалния начин на работа на фирмата и установените по между ни перфектни работни взаимоотношения.
Николина Гинчева
СКЕЙЛТУЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД