• Внедряване на складова система
  • Организиране на процеса на отчитане на стоковоматериалните запаси в търговските обекти/магазини, складове, офиси, производствени цехове
  • Организиране на горе описания процес извън
    фирмата/в в счетоводното предприятие