Счетоводни въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Какво представлява счетоводно обслужване от външна фирма?

 • счетоводни услуги и консултации по въпроси с данъчното и трудово законодателство;
 • изпълняване на функцията Главен счетоводител;
 • електронно и физическо представителство пред
  НАП, НОИ, НСИ, БНБ и други;
 • възможност за обработка на документите Ви извънофиса;
 • обработка на работните заплати;
 • спестяване на инвестиция в хардуер, софтуери правно информационни системи – данъчна защита;
 • организиране и провеждане на проверки и ревизии от страна на контролните органи в нашият офис;
 • сигурност за качествено свършена работа на разумна цена;
 • гаранция за поетите ангажименти;
 • ползване на опита приподготовка на документи за кредити и европейски програми

Кои параметри на фирмата ми са важни за определяне цената на счетоводни услуги?

 • брой и съдържание на документите
 • брой и вид /левова, валутна/ на банковите сметки, както и количеството на транзакции
 • численост на персонала и допълнителни документи изготвяни по желание на клиента и свързани със служителите му
 • възможността за електронен обмен на информация
 • времето необходимо за кореспонденция и консултиранена фирмата Ви за нормалното протичане на работният процес
 • характера на извършваната дейност
 • наличие на регистрация по ЗДДС и/или по Законаза акцизите
 • наличието на клонове в страната и/или чужбина
 • брой на обектите в които се извършва дейността

Предлагате ли консултации при избор на софтуер и организиране движението на документите?

 • при желание от страна на клиента се внедрява работеща софтуерна система за отчитане на дейността
 • предлага се възможността за преглед и оценка на софтуер избран от клиента
 • консултации свързани със създаване или оптимизиране на движението на документите
 • предлага се готова система за създаване на физически архиви на документи
 • възможност за ползване на счетоводен софтуер под наем
 • възможност за WEB базирано решение

Как получавам информация за състоянието на фирмата ми?

 • уточняват се периодичността и параметрите по желание на клиента, ако няма такива се следят основните
 • предлагат се готови форми за месечната дейност
 • работим и с форми на клиента

Ако имате още въпроси за счетоводни услуги, не се колебайте да се свържете с нас или да попълните нашата онлайн форма за запитвания