В условията на икономическа криза е много по-целесъобразно за една фирма да използва външно счетоводство от специализирана счетоводна къща. Екипът на Генис Консулт предлага високо качествени счетоводни услуги, от които бихте могли да се възползвате според вашите изисквания.
Предлагаме компетентни съвети по текущи счетоводни въпроси. Разяснение на новости в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по възникнали финансово-счетоводни въпроси.
Обезпечеността ни с добър счетоводен, складов и ТРЗ продукт допринася за високото качество на предлаганите от счетоводната ни кантора услуги.