За клиентите на Генис Консулт със сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване годишното приключване е включено в цената на услугата. Ние предлагаме на фирми, които нямат ежемесечно счетоводно обслужване да се възползват само от годишно счетоводно приключване.
Счетоводна къща „Генис Консулт” извършва годишно счетоводно приключване за фирми. Благодарение на дългогодишният си опит предлагаме компетентно изготвяне и подаване на:

Годишното приключване е процес при който се обобщава информацията от дейността на фирмата през финансовата година. Ние гарантираме вярното и точно представяне на тази информация. Нашият екип ще положи максимални усилия да Ви улесни в този процес.
При необходимост предлагаме изготвяне на междинни финансови отчети през течение на финасовата година. В пакетната цена, която ще Ви предложим е включено изготвянето на отчет по наш образец съдържащ най-важната информация от дейността на фирмата Ви. Междинните отчети могат да бъдат изготвени съгласно:

  • националните стандарти
  • международните стандарти
  • индивидуалните изисквания
    същите се изготвят както на български така и на различни езици по избор на клиента.
    Ако фирмата Ви подлежи на одит предлагаме заверка на годишните отчети от Дипломиран експерт счетоводител.
    За всички лица извършващи дейност като свободна професия или реализирали доходи различни от доходи от трудова дейност предлагаме както изготвяне на годишна декларация така и абонамент за месечно обслужване.