Данъчна защита включва запознаване с конкретна проблематика в хода на ревизия и съдействие за точни и адекватни действия от страна на данъчно задълженото лице за решаване на казусите.

  • Подготвяне на документи за данъчна ревизия
  • Данъчна защита
  • Провеждане на ревизията извън офиса на клиента
  • Обжалване на актове издадени от контролнитеоргани