• При наличие на счетоводен или данъчен казус можете да се обърнете към нас за консултация, която ще получите в писмен вид.
  • Работим също така и с водещи данъчни консултанти, които можете да ползвате чрез нас.
  • Оптимизиране на данъчните задължения
  • Трудово и осигурително законодателство
  • Сформиране на счетоводен екип на място
  • Автоматизация на вътрешната отчетност
  • Вътрешен одит
  • Мониторинг на вътрешно счетоводство
  • Помощ при сформиране на оперативен счетоводен екип