В счетоводни справки се включват всички видове справки по счетоводните сметки, като например вземания и задължения, разчети с бюджета и нетърговски контрагенти, аналитично отчитане по проекти, следене на разчети с подотчетни лица. Също предлагаме справка „Генис Консулт”, която включва аналитичен Отчет за приходи и разходи, както и наличност на пари и вземания и задължения.

  • Изготвяне на справки за БНБ
  • Изготвяне на справка тип Приходи/Разходи по бланка на “Генис Консулт” ООД
  • Изготвяне на справки по задание на клиента
  • Изготвяне на отчети по НСС и МСС