ТРЗ онлайн консултациите са възможност на всички регистрирани потребители на сайта за компетентен отговор на различни въпроси от трудовото и осигурително законодателство. На всички случай, които е необходимо по-задълбочен анализ предлагаме консултация в офиса на фирмата ни. При желание от клиента предоставяме писмен отговор на зададените въпроси. При нужда предоставяме мнение на юрист с дъгогодишна практика в областта на трудовото право.
Освен компетентен отговор ние ще Ви предложим консултация за изготвяне или подготовка от нашият екип на всички вътрешно фирмени документи за правилното регламентиране на взаимотношенията Ви с вашите служители в това число:

  • длъжностна характеристика съобразена с изискванията на клиента
  • всички правилници регламентиращи правата и задълженията на служителите Ви
  • Заверка на осигурителни книжки в НОИ
  • Изготвяне на Заявление за отпускане на пенсия – УП 1
  • Изготвяне на документи за осигурителен доход – УП-2
  • Изготвяне на образци за осигурителен стаж – УП-3
  • Регистрация по Закона за защита на личните данни
  • Изготвяне на правилник за работа на администратор по Закона за защита на личните данни
  • Регистрация на ревизионна книга в инспекция по труда /чл. 408 от КТ/

Нашият екип може да Ви предложи представителство пред всички органи проверяващи законосъобразността на взаимотношенията между работодателя и служителите.

За да се свържете с нашите ТРЗ специалисти може да използвате формата за запитване или да се свържете с нас по телефона.