Гарантирано експертно и навременно обслужване на всички ТРЗ дейности

Предоставяне на информация за всички промени, възможности за намаляване на разходите в областта на ТРЗ, произтичащи от законовата уредба
Акуратно изпълнение на всички начисления, удръжки, данъци, осигуровки в изискуемите срокове и специфични изисквания
Възможност за ползване на набор от практики и решени казуси по тях, свързани с водене и отчитане на труда и заплащането във фирмите

По-добър контрол над ТРЗ процесите във фирмата

Навременна, изчерпателна и акуратна информация за ТРЗ процесите във фирмата под формата на управленски репорт в рамките на отчетния период

Пълна конфеденциалност при обработката на възнагражденията

Информацията от вашите документи е защитена с Договор за конфеденциалност
Контрол над информацията за нивата на възнаграждения във фирмата

Спестяване на разходи, свързани с:

Разходи за откриване, оборудване и поддръжка на ново работно място за ТРЗ специалист
Разходи за време и обучение на служителите, за обновяване на софтуера, поради честите промени в законодателството в тази област

Експертни консултации от екип-счетоводители

ТРЗ специалистите се ползват при необходимост от опита и знанията на специалисти и консултанти в други счетоводни дейности в лицето на екипа счетоводители от Генис Консулт