Георги Сотиров (Гоги) има над 15 години опит в извършването на счетоводни услуги. Компетенциите му са далеч извън границите на стандартния счетоводител в България. Гоги има много дълбоки познания в сферата на сетоводството, които обхващат целия спектър на данъчното законодателство в България и до голяма степен Европа.

Ролята на Георги в Генис Консулт

Присъединяването му към екипа изиграва ключова роля за разгръщането на големия потенциал на екипа и амбицията на Генис Консулт да предлага, както качествени счетоводни и ТРЗ услуги, така и добре аргументирани и сигурни данъчни и счетоводни консултации на своите клиенти.

Живота му преди Генис Консулт

Преди да се присъедини към Генис Консулт през 2011 г., организира счетоводната дейност и управлението на ключови клиенти на eдна от водещите счетоводни компании в България.

Образование

Притежава магистратура по “Финансов контрол“ и магистратура по "Счетоводсто и контрол" от УНСС. До магистърската си степен стига завършвайки с отличие бакалавърската си степен по "Одит и счетоводство".

Екипът на Генис КОнсулт