Изготвяне на документи

Изготвяне на документи ЕТ (без регистрация) 60 лв
Изготвяне на документи ООД/ЕООД (без регистрация 120 лв
Изготвяне на документи АД/ЕАД (без регистрация) 350 лв
Изготвяне на документи ЮЛНЦ (без регистрация) 175 лв

Регистрация в АВ /включва изготвяне на необходимите документи/

Регистрация на ЕТ (всички необходими документи) 100 лв
Регистрация на ООД/ЕООД (всички необходими документи) 180 лв
Регистрация на ООД/ЕООД с учредител юридическо лице 200 лв
Регистрация на ООД/ЕООД с учредител чуждестранно ФЛ 200 лв
Регистрация на ООД/ЕООД с учредител чуждестранно ЮЛ 200 лв
Регистрация на АД/ЕАД (всички необходими документи) 800 лв
Регистрация на ЮЛНЦ (всички необходими документи) 350 лв

Промени в регистрация

Вписване на промени в обстоятелства и обявяване на актове 150 лв
Цените са ориентировъчни и не включват държавни такси и ДДС.