При желание от страна на клиент и осигурен достъп чрез електронен подпис или цифров сертификат можем да създадем вашите платежни нареждания към републикански, общински бюджет и контрагенти. Чрез нива на достъп можете да ни ограничите до създаване на платежните или пък да създадем и подпишем същите.

  • Попълване на платежни към бюджета
  • Попълване на платежни към контрагенти
  • Подписване на платежни към бюджета и контрагенти
  • Управление на паричните средства
  • Изготвяне на всички видове платежни документи