Изготвяне на всички видове справки по Закона за статистиката /Годишен отчет, тримесечен отчет за работна заплата, месечна справка за финансови резултати и др./

  • Изготвяне на справки за статистика
  • Изготвяне на справки за БНБ
  • Изготвяне на справка тип Приходи/Разходи
    по бланка на “Генис Консулт” ООД
  • Изготвяне на справки по задание на клиента
  • Изготвяне на отчети по НСС и МСС