Генис Консулт създаде ТРЗ център за улеснение на фирми, които изискват максимално и ефективно обслужване на дейностите „Труд и работна заплата и Личен състав”:

  • ТРЗ центърът предоставя експертни счетоводни услуги в областта на обработката, воденето и отчитането на всички дейности, свързани с Труд и работна заплата и Личен състав.
  • ТРЗ центърът осигурява професионално обслужване на всички личен състави ТРЗ процеси във фирмата, гарантирайки спазването на законовите изисквания и срокове по максимално ефективен за фирмата начин и на приемлива цена. И независимо дали останалите счетоводни дейности на компанията се извършват от вътрешен екип или външна счетоводна къща.
  • ТРЗ центърът е съставен от квалифициран екип от ТРЗ специалисти с богат опит в областта на трудово правните отношения и ТРЗ дейността. Ежедневна част от тяхната работа е следене и информиране за всички промени, корекции, свързани в нормативната регламентация на труда и работната заплата у нас и извън страната.