Всеки бизнес, малък или голям, има персонал.
И независимо дали е от 5 или 50 човека, процесите, свързани с него – обработка на работни заплати, начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки, са ежемесечни и многобройни. Правилното им и законосъобразно управление изисква следене на промените в персонала, измението в законовите изисквания, спазване на всички задължителни срокове и специфики според трудовото и данъчно законодателство.
Или накратко дейностите по ТРЗ и Личен състав са едни от най-сложните и бързо променящи се материи в счетоводната дейност, изискващи изключителна компетентност на счетоводителя и постоянното му информиране.